Rối loạn nhận thức

Suy giảm trí nhớ - rối loạn nhận thức

8 BIỂU HIỆN CỦA RỐI LOẠN NHẬN THỨC – BẤT CỨ AI CŨNG CÓ THỂ LÀ NẠN NHÂN

Rối loạn nhận thức là sự thay đổi các chức năng năng cao cấp của vỏ não. Nó xảy ra khi...

phục hồi chức năng vận động

5 NGUYÊN TẮC CẦN NHỚ TRONG CẢI THIỆN RỐI LOẠN NHẬN THỨC SAU TAI BIẾN

Rối loạn nhận thức sau tai biến là một biến chứng phổ biến xuất hiện ở khoảng 60% ca bệnh. Di...