Liệt vận động

liệt vận động sau đột quỵ não

PHỤC HỒI HIỆU QUẢ TRƯỜNG HỢP LIỆT VẬN ĐỘNG SAU TAI BIẾN

Tai biến mạch máu não hay còn gọi là đột quỵ là bệnh xảy ra khi việc cung cấp máu lên...